Căn cứ kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 23/5/2018 về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 - 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì;Căn cứ vào ...
Căn cứ kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 23/5/2018 về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 - 2019 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì. Trường MN ...
Tin nổi bật