Ban Giám hiệu phân công lịch trực tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018

 

Ngày

Trực lãnh đạo

+ GVNV

 

Trực nhân viên

Họ tên

Ca ngày

Ca đêm

 

16/2 ( Mồng 1)

 

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Thị Hoa

 

Hoàng Tuấn Hùng

ĐT: 01658373354

 

 

Hoàng Tuấn Hùng

Nguyễn Viết Chiến

ĐT: 01682296132

 

17/2 ( Mồng 2)

 

Hoàng Thị Khánh Ly

Nguyễn Thị Liễu

 

 

Hoàng Tuấn Thanh

ĐT: 0986474312

 

 

Hoàng Tuấn Thanh

Nguyễn Viết Chiến

ĐT: 01682296132

 

18/2 ( Mồng 3)

 

Nguyễn Thị Tuệ

Lê Thị Thủy

 

Hoàng Tuấn Hùng

ĐT: 01658373354

 

Hoàng Tuấn Hùng

Nguyễn Viết Chiến

ĐT: 01682296132

 

19/2 (Mồng 4)

 

 

Lã Thị Mai Phương

Nguyễn Thị Nga

 

Hoàng Tuấn Thanh

ĐT: 0986474312

 

 

Hoàng Tuấn Thanh

Nguyễn Viết Chiến

ĐT: 01682296132

 

20/2 (Mồng 5)

Nguyễn Thị Hòa

Trần Kim Phương

Khúc Thị Bích Ngọc

Hoàng Tuấn Hùng

ĐT: 01658373354

 

Hoàng Tuấn Hùng

Nguyễn Viết Chiến

ĐT: 01682296132