• Tin tức sự kiện
 • giao diện ngày 24/01/2018

  II. CÁC KHOẢN THU KHÁC

  * Các khoản thu theo tháng:

  1. Tiền ăn                     

   :   20.000đ/ trẻ/ngày (Bao gồm cả chất đốt)

  2. Tiền học thứ bảy       :   20.000đ/ trẻ/ngày

  3. Nước tinh khiết         :   12.000đ/ trẻ/tháng

  4. Chăm sóc bán trú      : 150.000đ/trẻ/tháng.

  * Các

  Tin nổi bật