Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, bố mẹ hãy cùng phối hợp với Giáo viên cho các bé tham gia “Lớp học vui vẻ” và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch!

🌿🌻🌹 Xin mời các bố mẹ theo dõi Hướng dẫn trẻ kỹ năng đảm bảo an toàn khi ở nhà trong những ngày trẻ tạm dừng đến trường chống dịch Covid19

LỚP HỌC VUI VẺ

Hoạt động: Hướng dẫn trẻ kỹ năng đảm bảo an toàn khi ở nhà

Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi

GV hướng dẫn: Trần Thị Hà

Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội