Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, bố mẹ hãy cùng phối hợp với Giáo viên cho các bé tham gia “Lớp học vui vẻ” và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch!

🌿🌻🌹 Xin mời các bố mẹ theo dõi Hướng dẫn chăm sóc trẻ tại nhà trong những ngày trẻ tạm dừng đến trường chống dịch Covid19

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

LỚP HỌC VUI VẺ

Hoạt động: Hướng dẫn chăm sóc trẻ tại nhà

Lứa tuổi: Mẫu giáo bé 3-4 tuổi

GV hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu

Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội