Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, bố mẹ hãy cùng phối hợp với Giáo viên cho các bé tham gia “Lớp học vui vẻ” và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch!

🌿🌻🌹 Xin mời các bé sẽ cùng tham gia Lớp học vui vẻ với Trò chơi "Gắp cua bỏ giỏ"

LỚP HỌC VUI VẺ

Trò chơi "Gắp cua bỏ giỏ"

Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi

GV hướng dẫn: Hoàng Thị Oanh

Bé Nguyễn Đan Lê

Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội