Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, bố mẹ hãy cùng phối hợp với Giáo viên cho các bé tham gia “Lớp học vui vẻ” và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch!

🌿🌻🌹 Xin mời các bé sẽ cùng tham gia Lớp học vui vẻ với Thí nghiệm khoa học "Pháo hoa nở trong nước"

LỚP HỌC VUI VẺ

Hoạt động: Thí nghiệm khoa học

Đề tài: Pháo hoa nở trong nước

Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi

GV hướng dẫn: Trần Thị Hà

Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội