Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, bố mẹ hãy cùng phối hợp với Giáo viên cho các bé tham gia “Lớp học vui vẻ” và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch!

🌿🌻🌹 Xin mời các bé sẽ cùng tham gia Lớp học vui vẻ với Hoạt động tập thể dục sáng theo nhạc

LỚP HỌC VUI VẺ

Hoạt động phát triển vận động

Đề tài: Tập thể dục sáng

Lứa tuổi: Mẫu giáo bé 3-4 tuổi

GV hướng dẫn: Nguyễn Thị Thu

Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội