Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, bố mẹ hãy cùng phối hợp với Giáo viên cho các bé tham gia “Lớp học vui vẻ” và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch!

🌿🌻🌹 Xin mời các bé sẽ cùng tham gia Lớp học vui vẻ với Hoạt động ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM "Làm bè nổi"

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

LỚP HỌC VUI VẺ

Hoạt động ứng dụng Phương pháp giáo dục STEAM

Đề tài: Làm bè nổi

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi

Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoa

Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội