Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, bố mẹ hãy cùng phối hợp với Giáo viên cho các bé tham gia “Lớp học vui vẻ” và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch!

🌿🌻🌹 Xin mời các bé sẽ cùng tham gia Lớp học vui vẻ với Hoạt động tạo hình "Nặn bông hoa"

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

LỚP HỌC VUI VẺ

Hoạt động Tạo hình

Đề tài: Nặn bông hoa

Lứa tuổi: Nhà trẻ 24-36 tháng

GV hướng dẫn: Hoàng Hải Vân

Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội