Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, bố mẹ hãy cùng phối hợp với Giáo viên cho các bé tham gia “Lớp học vui vẻ” và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch!

🌿🌻🌹 Xin mời các bé sẽ cùng tham gia Lớp học vui vẻ với Hoạt động: HD trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi gặp người lạ

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

LỚP HỌC VUI VẺ

Hoạt động: HD trẻ kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi gặp người lạ

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi

GV hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoa

Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội