Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, bố mẹ hãy cùng phối hợp với Giáo viên cho các bé tham gia “Lớp học vui vẻ” và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch!

🌿🌻🌹 Xin mời các bé sẽ cùng tham gia Lớp học vui vẻ với Hoạt động giáo dục âm nhạc

LỚP HỌC VUI VẺ

Hoạt động giáo dục âm nhạc

Đề tài: Nghe hát "Cho tôi đi làm mưa với"

TC âm nhạc "Hãy lắng nghe"

Lứa tuổi: Nhà trẻ 24-36 tháng

GV hướng dẫn: Trần Ngọc Chi

Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội