Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, bố mẹ hãy cùng phối hợp với Giáo viên cho các bé tham gia “Lớp học vui vẻ” và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch!

🌿🌻🌹 Xin mời các bé sẽ cùng tham gia Lớp học vui vẻ với Hoạt động ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM "Làm ô tô phản lực"

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

LỚP HỌC VUI VẺ

Hoạt động ứng dụng Phương pháp giáo dục STEAM

Đề tài: Làm ô tô phản lực

Lứa tuổi: Mẫu giáo

Giáo viên hướng dẫn: Dương Thị Thanh Thủy

Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội