Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, bố mẹ hãy cùng phối hợp với Giáo viên cho các bé tham gia “Lớp học vui vẻ” và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch!

🌿🌻🌹 Xin mời các bé sẽ cùng tham gia Lớp học vui vẻ với Hoạt động: Làm quen chữ viết "Ôn chữ cái p-q; g-y

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

LỚP HỌC VUI VẺ

Hoạt động: Làm quen chữ viết

Đề tài: Ôn chữ cái p-q; g-y

Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn 5-6 tuổi

GV hướng dẫn: Lã Thị Mai Phương

Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội