Ngôn từ trong thơ ca từ lâu đã được chứng mình là có sức ảnh hưởng và lan toả rất mạnh.

🍀 Mỗi ngày đọc một bài thơ này cho con nghe là cách rất tâm lý, hữu hiệu để "NLP" con, giúp con phát triển tư duy một cách tự nhiên. Lâu ngày con sẽ tự có ý thức hành xử đúng mà không cần cha mẹ phải nhắc nhở, kèm cặp quá nhiều.

Dạy - Rèn con là một quá trình đòi hỏi cha mẹ cần có những bước đi đúng ngay từ ban đầu và duy trì liên tục.

🌟 Dạy con chính là dạy mình

Nguồn: bke.edu.vn