Trong thời gian trẻ tạm dừng đến trường, bố mẹ hãy cùng phối hợp với Giáo viên cho các bé tham gia “Lớp học vui vẻ” và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch!

🌿🌻🌹 Xin mời các bé sẽ cùng tham gia Lớp học vui vẻ với kỹ năng vệ sinh rửa tay sát khuẩn

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

LỚP HỌC VUI VẺ

Hoạt động: Kỹ năng sống

Đề tài: Dạy trẻ kỹ năng rửa tay sát khuẩn

Lứa tuổi: Mẫu giáo nhỡ 4-5 tuổi

Người hướng dẫn: Bé Nguyễn Đan Lê

Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội