Theo Công văn số 1142/SGDDT- CTTT ngày 03/5/2021 của Sở GD&ĐT Hà Nội về việc thông báo cho học sinh tạm dừng đến trường để đảm bảo công tác phòng chống dịch. Học sinh các trường Mầm non, TH, THCS.. trên địa bàn phố Hà Nội tạm dừng đến trường từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

☘ Trong quá trình trẻ tạm dừng đến trường, bố mẹ hãy cùng phối hợp với Giáo viên cho các bé tham gia “Lớp học vui vẻ” và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch!

🌿🌻🌹 Hôm nay, các bé sẽ cùng tham gia Lớp học vui vẻ với kỹ năng đeo khẩu trang đúng cách

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

LỚP HỌC VUI VẺ

Hoạt động: Kỹ năng sống

Đề tài: Dạy trẻ các đeo khẩu trang đúng cách

Lứa tuổi: Nhà trẻ

GV hướng dẫn: Nguyễn Thị Hoa

Trường Mầm non B xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội