Tổng số CBGVNV toàn trường có 34 đ/c. Trong đó: CBQL: 03 đ/c; GV: 21 đ/c; Nhân viên: 10 đ/c (Kế toán: 01; y tế: 01, nuôi dưỡng: 05; bảo vệ: 03). 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. Đảng viên có 21 đ/c (61,7%).

     - Giáo viên, nhân viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình và có trách nhiệm cao, luôn ý thức học hỏi phấn đấu vươn lên. Không có giáo viên nhân viên bị kỷ luật.

     - Hàng năm nhà trường đều có 90- 100% CBGVNV đạt lao động tiên tiến cấp trường, có nhiều lượt giáo viên, cô nuôi đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện, chiến sĩ thi đua cơ sở.