Tổng số CBGVNV toàn trường có 36 đ/c. Trong đó: CBQL: 03 đ/c; GV: 21 đ/c; Nhân viên: 12đ/c ( Kế toán: 01; văn thư: 01, y tế: 01, nuôi dưỡng: 06; bảo vệ: 03).76% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn. 

     Đảng viên có 19 đ/c.

     - Giáo viên, nhân viên đều có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình và có trách nhiệm cao, luôn ý thức học hỏi phấn đấu vươn lên. Không có giáo viên nhân viên bị kỷ luật.

   - Hàng năm nhà trường đều có 90- 95% CBGVNV đạt lao động tiên tiến và giỏi cấp trường, có nhiều lượt giáo viên, cô nuôi đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện.