TRƯỜNG MẦM NON B XÃ NGỌC HỒI

               * Thành tích thi đua, khen thưởng nhà trường đã đạt được:

1. Danh hiệu tập thể:

- Trường đạt: Chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2013, công nhận lại năm 2018, kiểm địch chất lượng giáo dục cấp độ 3 năm 2015, cấp độ 1 năm 2018. 

- Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

- Trường đạt Tập thể lao động tiên tiến; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học: 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015, 2021-2022

- Chi bộ Đảng: Liên tục đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Công đoàn: Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Chi đoàn: Liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

- Phong trào thể dục thể thao: Liên tục đạt tiên tiến cấp huyện.

- Đơn vị đạt chuẩn văn hóa cấp huyện: Năm học 2014-2015; 2016-2017; 2019-2020; 2020-2021

- Công tác y tế học đường đạt loại tốt.

2. Danh hiệu cá nhân:

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở: Hằng năm có từ 3-5 đ/c.

- Giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ: Hằng năm có từ 3-5 đ/c.

- Bằng khen Liên đoàn lao động thành phố: Năm học 2017-2018 (01 đ/c); Năm học 2018-2019 (01 đ/c)

- Giấy khen gia đình Công nhân viên chức tiêu biểu cấp huyện: Hằng năm 01 đ/c

- Bằng khen Gia đình CNVC tiêu biểu Thủ đô: Năm học 2020-2021 (01 đ/c)

- Danh hiệu Người tốt-Việc tốt cấp Huyện: Hằng năm có từ 1-3 đ/c.

- Danh hiệu Người tốt- Việc tốt cấp Thành phố: Năm học 2020-2021 (01 đ/c)

- Giấy khen của Sở giáo dục Hà Nội: Hội thi Quy chế dân chủ năm 2016 (01 đ.c đạt giải Nhì)