TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ 

VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

1. Tầm nhìn  

Xác định mục tiêu trọng tâm như sau: Tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm gắn với các tiêu chí: “Con của các bạn cũng là con của chúng tôi - hãy gửi trọn niềm tin”. Áp dụng phương pháp dạy học tiên tiến trong tổ chức hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ giúp trẻ: Tự Tin - Khỏe mạnh - Thân thiện”. Tiếp tục thực hiện xây dựng trường học hạnh phúc.

2. Sứ mệnh

Tạo được môi trường học tập thân thiện, phòng học thoáng mát, rộng rãi, có chất lượng giáo dục cao, để mỗi học sinh đều có cơ hội rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy, phát triển tính tích cực chủ động, sáng tạo của trẻ, phát triển hết tài năng của mình

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

 

Đoàn kết

Tận tâm, trách nhiệm

Mẫu mực

Chia sẻ

Chủ động

Sáng tạo

 

4. Phương châm hành động

Trường, lớp mầm non xanh, an toàn, thân thiện, hạnh phúc