Công văn số 189/PGD&ĐT về kế hoạch trồng cây 5 năm trên địa bàn huyện Thanh Trì (giai đoạn 2021-2025) hưởng ứng sáng kiến chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Thủ tướng Chính phủ ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Trì

189 -KH trồng cây 5 năm trên địa bàn huyện.pdf