Trường MN B Ngọc Hồi rất mong CBGVNV và PHHS nghiêm túc thực hiện Công điện này.

❤❤❤ Đoàn kết, tuân thủ quy định để phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh Covid19❤❤❤